Tikslusis ūkininkavimas.

Dirbimas atsižvelgiant į konkrečius plotus

Našumas ir efektyvumas yra šiuolaikinio ūkininkavimo raktiniai žodžiai. Tik tie, kurių ūkiai sėkmingai taiko šiuos principus, gali išlikti svyruojančių rinkų ir neapibrėžtos politikos sąlygomis ir sukurti tvirtą pagrindą ateinančioms kartoms.

Tikslusis ūkininkavimas.

Dirbimas atsižvelgiant į konkrečius plotus

Našumas ir efektyvumas yra šiuolaikinio ūkininkavimo raktiniai žodžiai. Tik tie, kurių ūkiai sėkmingai taiko šiuos principus, gali išlikti svyruojančių rinkų ir neapibrėžtos politikos sąlygomis ir sukurti tvirtą pagrindą ateinančioms kartoms.

Tiksliojo ūkininkavimo ciklas. Aiškiai matomas lauko potencialas.

Kiekvienas ūkininkas siekia kuo didesnio derliaus ir ekonominės naudos. Kiekviename lauke esančios natūraliai atsiradusios sąlygos turi būti vertinamos atskirai ir imamasi atitinkamų veiksmų.

Atsižvelgiant į konkretų plotą dažniausiai atliekami šie darbai:

  • Pagrindinis trąšų įterpimas
  • Azoto įterpimas
  • Sėja
  • Pasėlių purškimas

Pagrindinis tręšimas ir kalkinimas.

Dirvožemio analizės rezultatai, kartu su atitinkamu suskirstymu zonomis, yra pagrindiniai duomenys, reikalingi pagrindiniamtrąšų įterpimui ir kalkinimui atsižvelgiant į konkretų plotą. Techninis įgyvendinimas yra paprastas, o ekonominė nauda yra susijusi su konkrečiu plotu: kuo didesni apsirūpinimo maisto medžiagomis skirtumai, tuo daugiau galima sutaupyti. Su CLAAS programine įranga, žemėlapius lengvai kurti gali kiekvienas.

Visa apimantis sprendimas, nuo planavimo iki apdirbimo žemėlapių: maisto medžiagų žemėlapiai ir pH reikšmės rodo, kur dirvožemyje trūksta maisto medžiagų. Specialios, pašalinti šiuos trūkumus skirtos, priemonės ir trąšų arba kalkių įterpimas tik ten, kur jos yra būtinos, kad būtų užtikrintas optimalus augalų aprūpinimas, taupo lėšas – tai yra svarbu kylant trąšų kainoms!

Keičiama azoto įterpimo norma. Geresniam augimui.

Ūkių savininkams reikia pilno ir visa apimančio produkto paketo, turinčio daugybę parinkčių, tačiau suteikiančio laisvę rinktis.

Komponentai – visi iš CLAAS:

  • Tiesioginio jutiklio sistema
  • Kontrolei ir dokumentavimui skirtas ISOBUS terminalas
  • Pasirenkama: derlingumo potencialo žemėlapiai

Keičiama sėjimo norma. Tiek daug, kiek reikia, tiek mažai, kiek galima.

Net ir sėjant, verta atsižvelgti į besikeičiančias lauko sąlygas. Rekomenduojama naudoti skirtingas sėjimo normas, kadangi gali skirtis augimo sąlygos ir derlingumo potencialas. Dauguma ūkininkų jau naudoja skirtingas sėjimo normas skirtinguose laukuose. Dabar galima naudoti sėjimo žemėlapius, kad būtų galima reaguoti į šiuos skirtumus.

Privalumai ir nauda:

  • Vienodas pasėlis
  • Išnaudojamas visas derlingumo potencialas
  • Palengvėja derliaus nuėmimas

Keičiama purškimo norma.

Nors iki šiol su konkrečiu plotu susijęs apdirbimas apsiribojo tik azoto įterpimu, pastaruoju metu vis didėja susidomėjimas su konkrečiu plotu susijusiu purškimu. Šiuo metu jis dažniausiai naudojamas augimo reguliatorių purškimui. Panašiai kaip ir įterpiant azoto trąšas, tikslinga juos lauke išpurkšti atsižvelgiant į poreikį, naudojant optinį augalų jutiklį ir normą reguliuojant pagal biomasės indeksą. Principas yra toks: ant silpnesnių augalų, kurie, lyginant su vidutiniais augalais, turi mažiau biomasės, išpurškiamas mažesnisaugimo reguliatoriaus kiekis. Ant silpnesnių augalų išpurškus vidutinį kiekį, jie bus per žemi ir tai turės neigiamos įtakos derliui. Tačiau, ant stipresnių augalų, kurie yra labiau linkę išgulti, turėtų būti išpurkšta didesnė norma, kad sumažėtų išgulimo rizika.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR – tai įrankis, kuris optimizuoja azotinių trąšų, augimo reguliatorių ir augalų apsaugos produktų paskleidimą įvairiems augalams. Optimalus azoto tiekimas turi didelį poveikį derlingumui ir derliaus kokybei. Jūs sunaudojate tik tokį medžiagų kiekį, koks reikalingas augalams – tai padeda taupyti išteklius.

AGROCOM MAP.

Su AGROCOM MAP programa sudarytame derlingumo žemėlapyje stebėkite derlingumą iš hektaro ir išsiaiškinkite didžiausio derlingumo sritis.