Kontaktas

Efektyvumas.

Ekonomiškumas.

Našumas yra svarbiausias veiksnys tol, kol jis išnaudojamas efektyviai.

Tinkamas laikas derliaus nuėmimui nuolat trumpėja, todėl didesnis naujos kartos javų kombainų našumas ir toliau vaidina svarbų vaidmenį.

Ūkininkams svarbiausia yra optimalus derliaus nuėmimo laikotarpis, kuris leidžia išvengti nuostolių ir užtikrina grūdų kokybę. Paslaugų teikėjams jų mašinų galingumas ypatingai svarbus, siekiant užsitikrinti savo klientų lojalumą.

Paslaugų teikėjų ar ūkininkų naudojama mašina pirmiausiai turi atsipirkti. Mašina turi būti ne tik naši, tačiau kartu ir ekonomiška. Degalų sąnaudos nuimant derlių turi būti pagrįstos. Jei galia padidėja 10 %, o degalų sąnaudos sumažėja 10 %, efektyvumas padidėja milžiniškai. Skaičiuojant šį rodiklį, dyzelino kainos vaidina vis svarbesnį vaidmenį.

CLAAS sprendimas. Didesnis efektyvumas.

 

Didesnė galia

+25 %
APS SYNFLOW WALKER *

+10 %
APS SYNFLOW HYBRID *

 

* Lyginant su ankstesniu modeliu

Variklio galia

LEXION 6900-5300
373 kW / 507 AG – 230 kW / 313 AG

LEXION 8900 – 7400
581 kW / 790 AG – 300 kW / 408 AG

Iki 10 % mažesnės degalų sąnaudos

Naujojoje LEXION serijoje CLAAS pristato javų nuėmimo kombainams skirtą DYNAMIC POWER sistemą. Ši variklio galios valdymo sistema, atsižvelgdama į apkrovą ir galios poreikį konkrečiu momentu, naudoja skirtingų charakteristikų kreives. Todėl mašinos variklis visada automatiškai naudoja tokią kreivę, kuri užtikrina efektyviausią darbą vyraujančiomis sąlygomis. Įrodyta, kad DYNAMIC POWER turinti mašina tomis pačiomis sąlygomis sunaudoja 10 % mažiau degalų nei mašina, kuri šios sistemos neturi.

Našumas.

Beveik 44 tonos per valandą su šešis šiaudų kratiklius turinčia mašina.

Lyginant su ankstesniu modeliu, naujojo LEXION, kuriame sumontuoti šeši šiaudų kratikliai, našumas padidėjo 25 %. Be to, užtikrinama aukščiausia šiaudų kokybė. LEXION 6900 įspūdingus savo naujosios konstrukcijos privalumus pademonstravo Riugeno saloje, „Profi“ žurnalo atliktų bandymų metu. Inovatyvų APS SYNFLOW WALKER kūlimo įrenginį turinti mašina viršijo visus lūkesčius:

 • 34,5 hektarų žieminių kviečių, bendras derlius: 349,8 t
 • Našumas 43,7 t/h – nepaisant 20 % likutinio drėgnumo derliaus nuėmimo pradžioje
 • Dyzelinių degalų sąnaudos 1,55 l/t, 15,7 l/ha
 • Nuostoliai 0,8–1 %

Šiaudų kokybė.

Dar viena būtina idealaus javų nuėmimo kombaino savybė – aukšta šiaudų kokybė.
CLAAS sprendimas. Tiesia linija nukreipiamas augalų masės srautas ir mažesnės mechaninės apkrovos.

Naujojoje kūlimo sistemoje šiaudai pro kūlimo mechanizmą nukreipiami trumpiausiu keliu. Dėl palyginti mažų perėjimo tarp kūlimo mechanizmo komponentų kampų, nėra jokių nereikalingų pro javų nuėmimo kombainą slenkančios augalų masės greičio ar krypties pasikeitimų. CLAAS inžinierių sukurtame kūlimo įrenginyje šiaudai visą laiką yra po būgnais.

 

Pradinio pagreitinimo būgnas

Dar 1990-ųjų pradžioje CLAAS suprato, kad tradicinė kūlimo sistema pasiekė savo galimybių ribas. Našumą ribojo fiziniai veiksniai, todėl vienintelis būdas padidinti kūlimo našumą – naudoti papildomą būgną, kuris iš anksto padidina augalų masės greitį.

plotis

Naujojo LEXION kūlimo būgno skersmuo yra 755 mm. Dėl 26 % didesnio skersmens, augalų masės srautas yra tiesesnis, kadangi perėjimo kampai tarp būgnų yra mažesni.

Separavimo būgnas

Separavimo būgnai šiaudų kratiklius turinčiuose javų nuėmimo kombainuose nėra jokia naujiena. Vis tik, remdamasis intensyvių bandymų rezultatais, CLAAS nusprendė eiti savo keliu – keturi kūlimo mechanizmo būgnai visada veikia sinchroniškai. Taip užtikrinamas tolygesnis augalų masės srautas ir apsaugomi šiaudai.

CLAAS APS SYNFLOW WALKER kūlimo įrenginys

Kuo daugiau ilgų šiaudų, tuo aukštesnė kokybė.

Šiaudų kokybės matavimų rezultatai.

LEXION 6800, kai ilgų šiaudų kiekis didelis.11%

Didesnis naudoti tinkamų šiaudų kiekis
Lyginant su 2 konkurentu

 

Matavimų metodika.

Tos pačios bandymų sąlygos visoms mašinoms, bendradarbiaujant su Osnabriuko Taikomųjų mokslų universitetu.

 • Išlaikomas vienodas 10 cm ražienos aukštis
 • Našumas visada yra toks pats
 • Mašinos buvo keičiamos tarp važiavimų, kad augančių augalų ir dirvožemio sąlygų pokyčiai būtų standartizuoti visoms mašinoms.
 • Pelai paskleidžiami visame darbiniame plotyje, todėl sveriant į juos neatsižvelgiama.

Palyginimas.

Naudoti tinkamų šiaudų kiekio nustatymas.

Bandymų lauke kiekvienai mašinai buvo išmatuota vienodo ilgio pradalgė ir šiaudai supresuoti ritininiu presu. Visų ritinių svoris kiekvienai mašinai ir šiaudų pradalgei buvo nustatytas lauke, naudojant mobiliąją svėrimo įrangą.

 

Vizualus palyginimas.

45 g šiaudų iš pradalgės buvo paskleisti ant juodo paviršiaus, kad būtų galima juos įvertinti vizualiai. Frakcijų atskyrimui buvo naudojamas kaskadinis sietas.

LEXION 6800

Didelis (53 %) ilgų (ilgesni kaip 25 mm šiaudai) šiaudų kiekis.

1 konkurentas

Didesnis trumpų šiaudų kiekis, 47 % ilgų šiaudų.

2 konkurentas

Didelis kiekis trumpų šiaudų ir pelų, tik 44 % ilgų šiaudų.

Tikslumas.

Šiaudų tvarkymas.

Tikslus susmulkintų šiaudų paskleidimas yra pagrindinis ariminės žemdirbystės elementas.

Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad optimalus šiaudų sutvarkymas yra labai svarbus. Pirmiausiai tai susiję su susmulkintų šiaudų paskleidimu javų nuėmimo kombainu. Jis šiaudus turi susmulkinti kiek įmanoma trumpesniais pjausniais ir juos kartu su pelais paskleisti visame pjaunamosios darbiniame plotyje. Susmulkintų šiaudų paskleidimo metu padarytas klaidas pašalinti tik vėliau įdirbant dirvą yra sunku.

Darbo dienos metu nuolat besikeičiantis šiaudų drėgnumas yra svarbi problema. Operatoriui sunku įvertinti šiaudų drėgnumą ir atitinkamai sureguliuoti šiaudų smulkintuvą.

CLAAS sprendimas.

LEXION naudojama naujoji CEMOS AUTO CHOPPING sistema nuolat stebi šiaudų savybių pasikeitimus ir automatiškai reguliuoja šiaudų smulkintuvo priešpeilio ir trinties plokštės padėtį. Todėl operatorius gali būti tikras, kad šiaudų paskleidimas yra optimalus bet kokiomis sąlygomis.

Automatinis paskleidimo krypties reguliavimas

Susmulkinti šiaudai ir pelai paskleidžiami visame darbiniame plotyje. Dviejų jutiklių signalai naudojami automatiškai reguliuoti paskleidimo kryptį atsižvelgiant į vietovės charakteristikas ir užtikrinti tolygų paskleidimą net dirbant ant šlaitų ar pučiant šoniniam vėjui.

CEMOS AUTO CHOPPING

Nuožulniojoje kameroje sumontuotas jutiklis matuoja šiaudų drėgnumą. Augalų masės sluoksnio nuožulniojoje kameroje storis yra dar vienas automatinės sistemos naudojamas įvesties signalas. Remiantis šiais duomenimis, šiaudų smulkintuvo nustatymai nuolat reguliuojami atsižvelgiant į šiaudų sąlygas. Dirbant lauko plotuose, kuriuose šiaudų drėgnumas yra didesnis, bus naudojamas agresyvesnis šiaudų smulkinimas.

Automatinis dokumentavimas.

Tikslinė integracija su kitomis skaitmeninėmis sistemomis.

Naujajame skaitmenizacijos amžiuje javų nuėmimo kombainai derliaus nuėmimo metu taip pat generuoja daug duomenų.

Tolesnio apdorojimo metu šie duomenys tampa vertingi. Šie duomenys ne tik leidžia skaitmeniniu būdu dokumentuoti ir analizuoti visus atliktus darbus, bet ir optimizuoti būsimus veiksmus. Taip sukuriamos papildomos galimybės pagerinti visos procesų grandinės produktyvumą.

Naudojant TELEMATICS sistemą, CLAAS javų nuėmimo kombainai skaitmeniniu būdu yra sujungti su išorinėmis sistemomis. Yra trys domenų naudojimo lygiai.

TELEMATICS taip pat naudojama kaip pagrindas kitoms programoms, pvz., FLEET VIEW. Ši programa leidžia javų nuėmimo kombainą sujungti su derliaus nuėmimo grandinėje dalyvaujančiomis transporto priemonėmis. Taip galima sumažinti javų nuėmimo kombaino prastovas ir sumažinti grūdus transportuojančių transporto priemonių vairuotojų darbo krūvį.

 

1 lygis

Anonimiški duomenys apie mašinos būklę

Anonimiški mašinos duomenys

 • Našumo profilių analizė yra naujų įžvalgų projektuojant kitos kartos mašinas šaltinis.

2 lygis

Su aptarnavimu susiję duomenys, skirti remonto dirbtuvėms

Su aptarnavimu susiję mašinos duomenys

 • „Remote Service“ aptinka gedimus ir informaciją persiunčia serviso partneriui
 • Pageidaujant, serviso partneriai savo klientams gali pasiūlyti profilaktinį aptarnavimą
 • Sumažėja prastovų trukmė, taip pat išlaidos remontui ir techninei priežiūrai

3 lygis

Visi duomenys žemės ūkio verslui

Asmeniniai duomenys

 • Visus javų nuėmimo kombaino darbo duomenis, važiavimų ir derlingumo duomenis galima peržiūrėti tik aukščiausiame lygyje. Šiuos duomenis gali peržiūrėti tik ūkininkas ar paslaugų teikėjas
 • Dokumentavimo, analizavimo ir planavimo ūkio valdymo programoje, pvz., „365FarmNet“, pagrindas
 • Apima derlingumo duomenis, kurie naudojami kaip pagrindas sėklų išbėrimo ir trąšų įterpimo konkrečiuose plotuose žemėlapiams

Grūdų kokybė.

Trys javų nuėmimo kombainai. Vienas laukas. Palyginimas.

Kaip naujasis LEXION susidoroja su jautrių aukščiausios kokybės kultūrų, pvz., sojos sėklai, derliaus nuėmimu? Sužinokite, kaip naujieji LEXION modeliai pasirodė dirbdami šalia savo konkurentų.

Vienas šalia kito.

Norėdamas patikrinti grūdų kokybę, CLAAS kreipėsi į nepriklausomą laboratoriją, kad būtų atlikta grūdų bandinių analizė. Buvo atliktas tiesioginis šių aštuntos klasės mašinų palyginimas: CLAAS LEXION 8600, „John Deere S780“ ir „Case IH 8250“.

Šių javų nuėmimo kombainų bandymai buvo atlikti tą pačią dieną, tokiomis pačiomis oro ir lauko sąlygomis, tame pačiame lauke. Iš kiekvieno javų nuėmimo kombaino buvo paimti keli kiekvienos rūšies grūdu bandiniai, jie buvo supakuoti ir nusiųsti į Ilinojaus Pasėlių gerinimo asociacijos laboratoriją, kad būtų atlikta grūdų analizė dėl suskaldymo, luobelės pažeidimų ir dygimo.

 

Grūdų kokybės tyrimų rezultatai.

Suskaldyti grūdai

LEXION privalumas yra tas, kad visus javų nuėmimo kombaino komponentus galima reguliuoti nepriklausomai vienas nuo kito, kad būtų sumažintas skaldytų grūdų procentas nepadidinant grūdų nuostolių.

Pažeista grūdų luobelė

Pupų su pažeista grūdo luobele procentas – grūdų su pažeista luobele skaičiui tam tikrame grūdų skaičiuje nustatyti buvo naudojamas mirkymo testas. Visiems javų nuėmimo kombainams vidutinė grūdų su pažeista luobele reikšmė buvo 4–5,3 %. Šis rezultatas neviršija leistinos ribos.

Daigumas

Mažesnis grūdų su pažeista luobele skaičius reiškia didesnį daigumą, kuris yra nepaprastai svarbus grūdus ruošiant sėklai. Visų iš LEXION, „John Deere“ ir „Case IH“ mašinų paimtų bandinių sėklų daigumas buvo 98 % ar didesnis. Iš visų trijų javų nuėmimo kombainų bandinių, didžiausias daigumas buvo CLAAS bandinių.

 

Padidinkite savo našumą nepakenkdami grūdų kokybei.

Nors trijų skirtingų mašinų rezultatai dėl suskaldytų grūdų ir grūdų su pažeista luobele yra panašūs, Ilinojaus Pasėlių gerinimo asociacijos laboratorijos atliktų testų rezultatai iš tikrųjų parodė, kad, lyginant su konkurentais, LEXION 8600 grūdų su pažeista luobele buvo mažiau, o grūdų dygimas geresnis. LEXION sugebėjo užtikrinti aukštą grūdų pavyzdžių kokybę, tuo tarpu grūdų nuostoliai buvo mažesni nei vienas procentas. Šie rezultatai įrodo, kad aukščiausios klasės grūdų kokybę galima gauti neaukojant našumo.

Komfortas.

Pagalba operatoriui.

Iki šiol pagalbos operatoriui svarba buvo vertinama nepakankamai.

Operatorius yra svarbiausias kiekvienos derliaus nuėmimo mašinos našumą lemiantis veiksnys. Jo patirtis, žinios ir gebėjimai lemia kiekvieno derliaus nuėmimo sėkmę. Tačiau, didesnio našumo technika taip pat reiškia ir didesnius reikalavimus operatoriui. Moderniame javų nuėmimo kombaine reikia tinkamai sureguliuoti iki 50 skirtingų parametrų, kad būtų užtikrintas optimalus mašinos darbas. Be to, reikia stebėti ir įvertinti iki 12 darbo parametrų – idealu, jei visa tai atliekama tuo pat metu. Su šia užduotimi per ilgą darbo dieną gali susidoroti nedaugelis. Reikalingos išmaniosios pagalbos operatoriui sistemos, kad darbas su moderniu javų nuėmimo kombainu būtų optimalus ir būtų išnaudoti visi jo pajėgumai.

CLAAS sprendimas. Sumaniosios sistemos.

CLAAS javų nuėmimo kombainai siūlo daugybę pagalbos operatoriui sistemų, kurios skirtos kasdieniam darbui. Šias sistemas galima pasirinkti ir suderinti atsižvelgiant į naudojimo profilį, kliento poreikius ir darbo krūvį. Pradedant vairavimo sistema, galima rinktis iš palydovų signalus naudojančios automatinės vairavimo sistemos ir optinės sistemos. Naujojo LEXION optinėje vairavimo sistemoje naudojamas naujasis FIELD SCANNER. Ši sistema siūlo operatoriui paprastą sprendimą, kuris leidžia mašiną tiksliai vairuoti pagal pasėlių kraštą.

 

CRUISE PILOT

 • Iki 10 % didesnis našumas.
 • Matuoja augalų masės kiekį nuožulniojoje kameroje, variklio apkrovą ir nuostolius
 • Javų nuėmimo kombainą galima valdyti automatiškai, iki maksimalaus važiavimo greičio, bet kokiomis sąlygomis

CEMOS AUTOMATIC

 • Palengvina operatoriui parametrų tinkamų nustatymų pasirinkimą
 • Našumą padidina dar 10 %
 • Didelio tikslumo jutikliai nuolat nustato dabartinę būseną
 • Dirbtinis intelektas parenka optimalius nustatymus
 • Kūlimo, separavimo ir valymo mechanizmai, o taip pat šiaudų smulkintuvas visada veikia optimaliu režimu

CEMOS DIALOG

 • Padeda parinkti tinkamus visų komponentų nustatymus
 • Dialogu paremtas meniu padeda operatoriui atlikti reikiamus reguliavimus reikiamoje vietoje
 • Teikia rekomendacijas dėl visų problemų per visą derliaus nuėmimo laikotarpį
 • Teikdama rekomendacijas dėl visų komponentų optimizavimo moko operatorių būsimiems derliaus nuėmimo laikotarpiams

Kultūros rūšis pasirenkama iš kabinos.

Ekstremalios oro sąlygos pasitaiko vis dažniau.

Didelę žemės ūkio priklausomybę nuo oro ir klimato sąlygų išryškino neįprasti reiškiniai, pvz., permainingi orai, kurie Vokietijoje vyravo pastaruosius trejus metus. Pirmiausia, 2017 m. buvo ypač gausios liūtys: daugelyje regionų pasėliai laukuose jau buvo subrendę, tačiau lietus privertė javų nuėmimo kombainus ilgesniam laikui palikti garažuose. Net ir vėluojant derliaus nuėmimui, permainingi orai ne kartą nutraukė derliaus nuėmimo darbus. Šiomis aplinkybėmis javų nuėmimo kombainų našumas buvo pagrindinis veiksnys, kuris leido sumažinti derliaus nuostolius, išsaugoti geresnę kokybę ir sumažinti išlaidas džiovinimui. Tuo pačiu metu daug problemų kėlė pagulę javai ir sudygę grūdai. Pasikartojantys lietūs taip pat labai pablogino važiavimo laukais sąlygas.

2018-ųjų vasara buvo visiškai kitokia: vienas ilgiausių karštųjų periodų ir viena didžiausių sausrų pateko į klimato istoriją. 2019 m. stabilūs anticiklonai vėl lėmė ilgalaikę, ypač aukštą temperatūrą ir sausrą.

Akivaizdu, kad numatyti, kokie orai bus derliaus nuėmimo metu ateinančiais metais, neįmanoma. Tačiau tikėtina, kad ir toliau derliaus nuėmimo metu pasitaikys tiek karščio bangų, tiek ilgai trunkančių kritulių. Tokie nepastovūs orai reiškia, kad ateities javų nuėmimo kombainai turi sugebėti išnaudoti visus savo pajėgumus, net jei oro sąlygos, tiek šlapios, tiek sausos, yra sudėtingos.

 

CLAAS sprendimas. Gerai pritaikytas ir sausros sąlygoms.

Naujasis LEXION taip pat yra gerai pritaikytas ypač sausoms derliaus nuėmimo sąlygoms. Dėl APS SYNFLOW kūlimo įrenginio ilgo trinties kelio ir kūlimo pobūgnio didelio ploto, grūdai, kuriuos sunku iškulti iš varpos arba kurių akuotai ar lukštai sunkiai atsiskiria, kuliami lengvai. Pirminio pobūgnio dangalai, didelis pagrindinio pobūgnio plotas ir didelis augalų masės greitis užtikrina intensyvų, tačiau švelnų kūlimą. Be to, pasukama pobūgnio juosta ir trečias pagrindinio pobūgnio dangalas yra du papildomi įrankiai, kurie LEXION operatoriui suteikia dar daugiau galimybių pritaikyti mašiną dirbti su ypač sunkiai kuliamomis kultūromis.

CLAAS sprendimas. Pritaikytas ir drėgnoms sąlygoms.

Naujųjų LEXION hibridinių modelių ir modelių su šiaudų kratikliais našumas atitinkamai 10 % ir 25 % didesnis, kad ypatingai lietingais metais derlių būtų galima nuimti laiku. Hibridiniuose modeliuose sumontuoti didesni rotoriai, o modeliuose su šiaudų kratikliais naudojamas greitintuvo būgno ir pradinio separavimo būgno derinys užtikrina didelį separavimo našumą ir mažus nuostolius. Siekiant užtikrinti kuo mažesnį dirvožemio sutankinimą, mašinos gali turėti visų ratų pavarą, dideles padangas (taip pat ir galinio tilto) arba TERRA TRAC vikšrinę važiuoklę.

Operatoriaus rankiniu būdu iš išorės įjungiami pirminio pobūgnio dangalai ir kūlimo pobūgnio dangalai leidžia lanksčiai keisti trinties kelio ilgį kūlimo ir separavimo zonoje, kad būtų galima kulti drėgnomis sąlygomis. Kūlimo pobūgnio dangalai gali būti reguliuojami hidrauliniu būdu, iš kabinos, o valdymas yra integruotas į CEMOS AUTO THRESHING.

Patikimumas.

Testavimas ir tobulinimas.

Patikimumas užtikrina javų nuėmimo kombaino našumą.

Šiuolaikinėse derliaus nuėmimo mašinose patikimumas vaidina ypač svarbų vaidmenį. Patikimumas paprastai reiškia, kad gedimų tikimybė yra maža. Javų nuėmimo kombainų atveju, net nedideli gedimai gali turėti dramatiškų pasekmių, jei dėl jų atsiranda prastovos. Kalbama ne tik apie javų nuėmimo kombaino prastovas, bet ir apie visą lauko darbų komandą, o taip pat perdirbimo įrangą.

Be to, finansinis poveikis neapsiriboja vien tik su mašina susijusiomis išlaidomis. Grėsmė kelių tūkstančių eurų pajamoms iš derliaus yra kur kas reikšmingesnė. Yra tendencija, kad tokie nuostoliai didėja, nes derliaus nuėmimo technikos pajėgumai tampa vis didesni. Jei anksčiau dirbusius du javų nuėmimo kombainus dabar pakeitė viena mašina, kurios kūlimo našumas yra dvigubai didesnis, šios mašinos gedimo atveju patirtos išlaidos padvigubės.

Mašinų patikimumo svarbą dar labiau padidina tai, kad dėl oro sąlygų derliaus nuėmimo laikotarpiai yra trumpesni, o ne ilgesni. Todėl ateityje, kaip niekada anksčiau, bus labai svarbu, kad javų nuėmimo kombainas patikimai veiktų nuo pirmos derliaus nuėmimo dienos iki paskutinės.

CLAAS sprendimas. Darbo patikimumas nuo pat pradžių.


Saugumas ir patikimumas darbo metu

Technologija

Nauja pavaros koncepcija, kurioje naudojama daugiau tiesioginių galios perdavimo pavarų, hidrauliniu būdu įjungiamos sauso tipo sankabos, sustiprinti variatoriai, centrinio tepimo sistema, standartizuoti diržų įtempimo mechanizmai ir tolygesnis aušinimas.

Bandymų scenarijus

Unikalus bandymų scenarijus, naudojant daug priešserijinės gamybos modelių. Naujas bandymų ir tyrimų centras leidžia mašinas ir komponentus intensyviai išbandyti dar jų kūrimo etape.

Nuotolinei diagnostikai

„Remote Service“ aptinka gedimus ir (jums patvirtinus) visą susijusią informaciją automatiškai persiunčia jūsų serviso partneriui.

Servisas

Apklausų metu klientai CLAAS serviso tinklą vertina aukščiausiais balais.

Kruopštūs bandymai dar kūrimo etape.

2019 m. CLAAS atidarė naują bandymų ir tyrimų centrą Harzevinkelyje. Modernūs įrenginiai padeda inžinieriams silpnąsias vietas nustatyti anksti, kol naujos mašinos dar tik kuriamos.


Maksimalus patikimumas nuo pat pradžių.

Naujasis LEXION yra dar „jaunas“, tačiau jau turi didelę patirtį šioje srityje. Iki šiol jokiam kitam naujam CLAAS javų nuėmimo kombainui nebuvo atlikti tokie intensyvūs ir išsamūs tarptautiniai bandymai. Naujasis LEXION nuo pat pradžių simbolizuoja darbo patikimumą, prieinamumą ir ekonomiškumą. Jo darbo patikimumas paremtas keliais principais:

 • Išbandytas patikimumas: visame pasaulyje, visomis sąlygomis buvo išbandyta 160 priešserijinės gamybos modelių
 • Optimizuotos pavaros koncepcija: daugiau tiesioginių galios perdavimo pavarų, hidrauliniu būdu valdomos sauso tipo sankabos, standartizuoti diržų įtempimo mechanizmai
 • Automatinė nuotolinė diagnostika ir techninės priežiūros planavimas: „Remote Service“ aptinka gedimus ir (jums patvirtinus) visą susijusią informaciją automatiškai persiunčia jūsų serviso partneriui
 • Geriausias servisas: apklausų metu klientai CLAAS serviso tinklą vertina aukščiausiais balais

Vertės išlaikymas.

Javų nuėmimo kombaino vertės išlaikymas yra svarbus indėlis į kuliamų kultūrų auginimo pelningumą.

Amortizacija daro didelę įtaką javų nuėmimo kombainų pastoviosioms sąnaudoms, daugiausia atsižvelgiant į žemą ir vidutinį metinį naudojimo lygį (hektarais per metus). Šį poveikį sustiprina dabartinės žemos palūkanų normos.

Didelė mašinos likutinė vertė padeda sumažinti eksploatavimo išlaidas. Bendrų eksploatacijos išlaidų hektarui dalis, kurią sudaro pastoviosios išlaidos, sudaro net trečdalį visų išlaidų, atsižvelgiant į mašinos naudojimo laiką ir efektyvumą.